Kubernetes prometheus stack (Grafana, Prometheus & scrape config, Alertmanager) Kubernetes 1.25.2

Bu hafta gerçekleştirdiğimiz makaleleri göz önünde bulundurduğumuzda, temiz kurulum bir kubernetes cluster, portworx, external load balance (metallb), ingress’e sahibiz. Şimdi kubernetes clusterı monitor edip, istenmeyen durumlarda alarm üretmek için çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Şimdi prometheus ve Grafana için pvc tanımı olduğunu gözlemleyeceğiz (storageclass: px-db-high) storageclass eklemek için; https://www.ibm.com/docs/en/cloud-paks/cp-data/3.5.0?topic=storage-creating-portworx-classes

Aynı zamanda Grafana erişimi için ingress kullanacağız,

Ek olarak prometheus üzerinde exporterların konfigürasyonu için scrape ayarlarını (mysql, Nginx, ingress, Redis, mongo, rabbitmq, elasticsearch, portworx )

Son olarakta alertmanager ile slack üzerinden bildirim yapmayı hedeflemekteyiz,

Aşağıda belirttiğim tüm komutlar tek bir values dosyasında olabilir, erişmek için https://github.com/mertyakan/pretest-prometheus-stack/blob/main/pretest.yaml

#https://github.com/prometheus-community/helm-charts/tree/main/charts/kube-prometheus-stack
# for grafana -- from dependency chart
grafana:
 persistence:
  enabled: true
  storageClassName: px-db-high
 service:
  type: ClusterIP
 defaultDashboardsTimezone: "Europe/Istanbul"

 ingress:
  annotations:
   kubernetes.io/ingress.class: nginx
  enabled: true
  path: /
  hosts:
   - burayaistediginizurl.com #degistiriniz
  tls:
   - secretName: tls-secret
    hosts:
    - "*.istediginizurl-secret.com" #degistiriniz, sonradan sertifikayı yerlestirebilirsiniz. İleriki makalelerde certmanager olacak, sertifika otomatik oluşturulacak.

# for prometheus
prometheus:
 prometheusSpec:
  ##### data retention configs
  retention: 10d
  retentionSize: ""

  ###### pvc-config
  storageSpec:
   volumeClaimTemplate:
    spec:
     storageClassName: px-db-high
     accessModes: ["ReadWriteOnce"]
     resources:
      requests:
       storage: 50Gi

# scrape configs
  additionalScrapeConfigs:
  - job_name: mysqld-exporter
   scrape_interval: 5s
   kubernetes_sd_configs:
   - role: endpoints
   relabel_configs:
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_service_label_app_kubernetes_io_name
    regex: (mariadb|mysql)
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_container_port_number
    regex: 9104
   - action: replace
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_name
    target_label: instance

  - job_name: nginx-exporter
   scrape_interval: 5s
   kubernetes_sd_configs:
   - role: endpoints
   relabel_configs:
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_service_label_app_kubernetes_io_name
    regex: nginx
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_container_port_number
    regex: 9113
   - action: replace
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_name
    target_label: instance

  - job_name: ingress-nginx-exporter
   scrape_interval: 5s
   kubernetes_sd_configs:
   - role: endpoints
   relabel_configs:
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_service_label_app_kubernetes_io_name
    regex: ingress-nginx
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_container_port_number
    regex: 10254
   - action: replace
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_name
    target_label: instance

  - job_name: redis-exporter
   scrape_interval: 5s
   kubernetes_sd_configs:
   - role: endpoints
   relabel_configs:
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_service_label_app_kubernetes_io_name
    regex: redis
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_container_port_number
    regex: 9121
   - action: replace
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_name
    target_label: instance

  - job_name: mongo-exporter
   scrape_interval: 5s
   kubernetes_sd_configs:
   - role: endpoints
   relabel_configs:
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_service_label_app_kubernetes_io_name
    regex: mongodb
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_container_port_number
    regex: 9216
   - action: replace
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_name
    target_label: instance

  - job_name: rabbitmq-exporter
   scrape_interval: 5s
   kubernetes_sd_configs:
   - role: endpoints
   relabel_configs:
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_service_label_app_kubernetes_io_name
    regex: rabbitmq
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_container_port_number
    regex: 9419
   - action: replace
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_name
    target_label: instance

  - job_name: elasticsearch-exporter
   scrape_interval: 5s
   kubernetes_sd_configs:
   - role: endpoints
   relabel_configs:
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_service_label_release
    regex: .*-elasticsearch-exporter
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_container_port_number
    regex: 9108
   - action: replace
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_name
    target_label: instance

  - job_name: portworx-exporter
   scrape_interval: 5s
   static_configs:
    - targets: ['localhost:9090','10.10.10.111:9001','10.10.10.112:9001','10.10.10.113:9001','10.10.10.114:9001','10.10.10.115:9001']

# for alertmanager
alertmanager:
 enabled: true
 config:
  global:
   resolve_timeout: 1h

  route:
   group_by: ['alertname']
   receiver: 'prometheus-pretest-slack'
   routes:
   - match:
     severity: critical|warning
    receiver: 'prometheus-pretest-slack'
   - match:
     alertname: 'InfoInhibitor'
    receiver: null

  receivers:
  - name: 'null'

  - name: 'prometheus-pretest-slack'
   slack_configs:
   - api_url: 'https://hooks.slack.com/services/BURAYAAPIURL' #degistiriniz,
    channel: 'prometheus-pretest'
    username: '{{ template "slack.default.username" . }}'
    color: '{{ if eq .Status "firing" }}danger{{ else }}good{{ end }}'
    title: '{{ template "slack.default.title" . }}'
    title_link: '{{ template "slack.default.titlelink" . }}'
    pretext: '{{ .CommonAnnotations.summary }}'
    text: |-
     {{ range .Alerts }}
       *Alert:* {{ .Annotations.summary }} - `{{ .Labels.severity }}`
      *Description:* {{ .Annotations.description }}
      *Details:*
      {{ range .Labels.SortedPairs }} • *{{ .Name }}:* `{{ .Value }}`
      {{ end }}
     {{ end }}
    fallback: '{{ template "slack.default.fallback" . }}'
    icon_emoji: '{{ template "slack.default.iconemoji" . }}'
    icon_url: '{{ template "slack.default.iconurl" . }}'

Bölüm bölüm açıklamak gerekir ise; ilk kısım Grafana ile ilgili.

Hangi storage class kullanılacağını, varsayılan saat ayarlarını ve ingress tanımını gerçekleştiriyoruz,

grafana:
 persistence:
  enabled: true
  storageClassName: px-db-high
 service:
  type: ClusterIP
 defaultDashboardsTimezone: "Europe/Istanbul"

 ingress:
  annotations:
   kubernetes.io/ingress.class: nginx
  enabled: true
  path: /
  hosts:
   - burayaistediginizurl.com #degistiriniz
  tls:
   - secretName: tls-secret
    hosts:
    - "*.istediginizurl-secret.com" #degistiriniz, sonradan sertifikayı 

Prometheus ile ilgili ayarları 2 bölümde açıklayalım,

Ne kadar data tutulacağını, storageclass’ı ve disk alanını belirliyoruz,

prometheus:
 prometheusSpec:
  ##### data retention configs
  retention: 10d
  retentionSize: ""

  ###### pvc-config
  storageSpec:
   volumeClaimTemplate:
    spec:
     storageClassName: px-db-high
     accessModes: ["ReadWriteOnce"]
     resources:
      requests:
       storage: 50Gi

Devamında ise scrape ayarlarını gözlemliyoruz, 1 tanesini incelemek gerekirse, __meta_kubernetes_service_label_app_kubernetes_io_name karşılığı mariadb, mysql ismi geçiren ve container portu 9104 (metric) olan verileri prometheus üzerinde gözlemleyebileceğiz .

# scrape configs
  additionalScrapeConfigs:
  - job_name: mysqld-exporter
   scrape_interval: 5s
   kubernetes_sd_configs:
   - role: endpoints
   relabel_configs:
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_service_label_app_kubernetes_io_name
    regex: (mariadb|mysql)
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_container_port_number
    regex: 9104
   - action: replace
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_name
    target_label: instance

Alertmanager ile ilgili konfigürasyon ise şöyle;

alertmanager:
 enabled: true
 config:
  global:
   resolve_timeout: 1h

  route:
   group_by: ['alertname']
   receiver: 'prometheus-pretest-slack'
   routes:
   - match:
     severity: critical|warning
    receiver: 'prometheus-pretest-slack'
   - match:
     alertname: 'InfoInhibitor'
    receiver: null

  receivers:
  - name: 'null'

  - name: 'prometheus-pretest-slack'
   slack_configs:
   - api_url: 'https://hooks.slack.com/services/APIURL' #degistiriniz,
    channel: 'prometheus-pretest'
    username: '{{ template "slack.default.username" . }}'
    color: '{{ if eq .Status "firing" }}danger{{ else }}good{{ end }}'
    title: '{{ template "slack.default.title" . }}'
    title_link: '{{ template "slack.default.titlelink" . }}'
    pretext: '{{ .CommonAnnotations.summary }}'
    text: |-
     {{ range .Alerts }}
       *Alert:* {{ .Annotations.summary }} - `{{ .Labels.severity }}`
      *Description:* {{ .Annotations.description }}
      *Details:*
      {{ range .Labels.SortedPairs }} • *{{ .Name }}:* `{{ .Value }}`
      {{ end }}
     {{ end }}
    fallback: '{{ template "slack.default.fallback" . }}'
    icon_emoji: '{{ template "slack.default.iconemoji" . }}'
    icon_url: '{{ template "slack.default.iconurl" . }}'
helm upgrade --install prometheus prometheus-community/kube-prometheus-stack --create-namespace -n prom -f pretest-cluster.yaml

Eğer aşağıdaki gibi bir uyarı alırsanız validateingwebhook silebilirsiniz.; https://stackoverflow.com/questions/61616203/nginx-ingress-controller-failed-calling-webhook

Error: UPGRADE FAILED: failed to create resource: Internal error occurred: failed calling webhook "validate.nginx.ingress.kubernetes.io": failed to call webhook: Post "https://ingress-nginx-controller-admission.ingress-nginx.svc:443/networking/v1/ingresses?timeout=10s": dial tcp 10.111.223.226:443: connect: no route to host
Kubectl delete validatingwebhookconfigurations.admissionregistration.k8s.io ingress-nginx-admission

Slack için API nasıl oluşturulur sorusuna da şöyle cevap verelim;

https://api.slack.com/apps adresine erişerek yeni bir app yaratıyoruz,

From scratch işaretliyoruz,

Uygulamanın adını ve hangi workspace’te olacağını belirliyoruz,

Açılan ekrandan Incoming Webhook seçiyoruz

Aktif ediyoruz ve Add New Webhook to Workspace seçiyoruz,

Alertmanager’da belirttiğiniz kanalın ismini seçiyoruz

Son olarak alertmanager’ın kurallarını tanımlayabiliriz, bunun için aşağıdaki kaynağı kullanıyorum, https://awesome-prometheus-alerts.grep.to/rules.html

İhtiyacınız olan uyarıları bir dosyaya kaydedip kubectl ile apply edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: