Zabbix 5.0LTS install Centos7 Split APP – DB – FE

Merhaba, Zabbix 5.0LTS sürümü için kurulum notlarını paylaşıyor olacağım,

Database büyüklüğü – truncate işlemleri – FE istek ölçeklenmesi vb gibi tüm süreci etkileyen durumlar için servislerin birbirinden ayrılmasını isteyebilirsiniz,

Bu örnekte zabbix server, mariadb server ve php frontend sunucularını ayıracağız;

Öncelikle sistem üzerinde kullanılan işletim sistemi: Centos7.9 minimal, 3 sunucuda da firewall – selinux kapalı, updateleri yapılmış ve host dosyalarına 3 sunucuda eklenmiştir,

Makalede gerçekleştirilecek, sunucu mimarisi topolojisi;

APP;

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm

yum -y install zabbix-server-mysql zabbix-agent
vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBHost=crtzbx5db  ##DB address needs to be changed for separate deployment
DBPassword=password  ##The password of the database is based on this
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent 
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent 
tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log

Application sunucusu üzerinde yapılacak işlemler bu kadar,

Şimdi db sunucusuna erişip aşağıdaki işlemleri yapmalısınız,

Bu esnada /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*** yolundaki create.sql.gz dosyasını scp ile db sunucusuna atınız.

DB;

vim /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

# MariaDB 10.5 CentOS repository list - created 2021-04-27 10:52 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
enabled=1
gpgcheck=0
yum install MariaDB-server MariaDB-client -y
systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb

mysql_secure_installation

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
Change the root password? [Y/n] Y
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] n
Remove test database and access to it? [Y/n] n
Reload privilege tables now? [Y/n] y

mysql -u root -p

create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
create user zabbix@localhost identified by 'PASSWORD';
create user zabbix@'%' identified by 'PASSWORD';
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@'%';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'zabbix'@'%' IDENTIFIED BY 'PASSWORD' WITH GRANT OPTION;
quit;


#scp copy "app to db server" create.sql.gz and; 

zcat create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix

vi /etc/my.cf
[mysqld]
max_allowed_packet = 500M 

systemctl restart mariadb

mysql server gone away hatası ile karşılaşırsanız max_allowed_packet bilgisini kontrol ediniz,

DB senkronizasyonunun sağlıklı çalışıp çalışmadığını eş zamanlı olarak zabbix server log dosyasını izleyerek inceleyebilirsiniz;

app sunucusunda: tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log

FE;

yum -y install centos-release-scl 
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm 

yum -y install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl 

vi /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf 

;php_value[date.timezone] = Europe/Istanbul #; silin php_value[upload_max_filesize] = 8M 

systemctl restart httpd rh-php72-php-fpm 
systemctl enable httpd rh-php72-php-fpm

GUI LAST INSTALLIATION; http://X.X.X.X/zabbix/setup.php


NOTE= database tls encryption disable.

Kurulum tamamlandı, herhangi bir problem alma durumunda yorum yazınız.

Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.