grafana integration zabbix on docker

Bu noktada 2 konuya dikkat ettim, 1.grafana’yı zabbix containerları ile aynı network bacağına dahil ettim, bunun için;

docker network ls 
docker network inspect zabbix-docker_zbx_net_backend 
docker network inspect zabbix-docker_zbx_net_backend | grep 'Name\|IPv4Address'
Okumaya devam et “grafana integration zabbix on docker”