Postgresql 13 Install/Db&User Create on debian with Ansible

Bu makalede ansible kullanarak; debian üzerinde postgresql13’ü ve bazı paketleri kurmayı, versiyon bilgilerini öğrenmeyi, database yaratmayı, ilgili database’i erişebilir kılmayı, database için kullanıcı – şifre yaratmayı göreceğiz.

Merhaba,

Bu makalede bulunan tüm dosyalara github adresinden ulaşabilirsiniz; https://github.com/mertyakan/postgresql13-ansible.git

Her playbook’u tek tek açıklayacağım, öncesinde inventory dosyasını editliyorum;

Benim test ortamım aşağıdaki gibi;
master:
ip: 172.10.1.201
os: debian 10.10.0

#inventory file

[master]
172.10.1.201

[multi:children]
master

#variables for all the servers
[multi:vars]
ansible_ssh_user=on

Başlayabiliriz;

#01-playbook-installpackages.yaml
---
 #all server, apt update
 - hosts: all
  become: yes
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
  tasks:
   - name: Add an postgresql signing key
    ansible.builtin.apt_key:
     url: https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc
     state: present

   - name: Add postgresql repository into sources list
    ansible.builtin.apt_repository:
     repo: deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ buster-pgdg main
     state: present

   - name: Using apt update the packages
    apt:
     update_cache: yes
     force_apt_get: yes
     cache_valid_time: 3600

   # multiple item install apt
   - name: Install loop list packages
    apt:
     name: "{{ item }}"
     update_cache: yes
     state: present
    loop:
    - htop
    - tree
    - gnupg2
    - vim
    - python2
    - postgresql-13
    - net-tools
    - dstat
    - python3-psycopg2

01-playbook-installpackages.yaml; postgresql13 için repo ve gpg key import eder, apt update işlemi gerçekleşir, loopta belirtilen paketleri yükler,

01-playbook-installpackages.yaml
#02-playbookcheckpackages.yaml
---
 #all server, apt update
 - hosts: all
  become: yes
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3

  tasks:
   - name: Check postgresql-13 software is installed
    package_facts:
     manager: "apt"
   - name: Postgresql & Vim package status
    debug:
     msg: "{{ ansible_facts.packages[item] }} {{ 'installed' if item in ansible_facts.packages else 'not installed' }}"
   #just installed package list version
    loop:
    - vim
    - postgresql-13
    - net-tools
    - dstat

02-playbookcheckpackages.yaml; loopta belirtilen paketlerin versiyon bilgilerini getirir (Aslında bunun hatalı bir değer döndürdüğünü farkettim, (yüklü olmayan bir paket varsa ve bu paket ismi loopta geçiyorsa hata alıyorum. Incelenecek;))

02-playbookcheckpackages.yaml
#03-01intallmain.yaml
---
 - hosts: master
  become: yes
 - name : 03-02create db
  import_playbook: 03-02createdb.yaml
 - name : 03-03create user
  import_playbook: 03-03createuser.yaml
 - name : 03-04 access user in created db
  import_playbook: 03-04grantuser.yaml
 - name : 03-05service restart postgresql
  import_playbook: 03-05servicerestart.yaml
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3

03-01intallmain.yaml; sırası ile diğer playbookları çağırıyor;

03-02,03,04,05 playbooklarını inceleyelim;

#03-02createdb.yaml
---
 #create postgresql db for master
 - hosts: master
  become: yes
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3

  tasks:
   - name: Create new DB
    become_user: postgres
    postgresql_db:
     name: mertdb
     owner: postgres

#03-03createuser.yaml
---
 #create postgresql db for master
 - hosts: master
  become: yes
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3

  tasks:
   - name: Create user for new DB
    become_user: postgres
    postgresql_user:
     db: mertdb
     name: dbuser
     password: dbpasswd
     priv: ALL
     state: present
     role_attr_flags: NOSUPERUSER,NOCREATEDB
#03-04grantuser.yaml
---
 #create postgresql db for master
 - hosts: master
  become: yes
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3

  tasks:
   - name: Grant users user and access to databases db from ipv6 localhost ::1/128 using peer authentication.
    postgresql_pg_hba:
     dest: /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
     contype: host
     databases: mertdb
     users: dbuser
     source: 0.0.0.0/0
     method: md5
     create: true
#03-05servicerestart.yaml
---
 - hosts: master
  become: yes
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3

  tasks:
   - name: Postgresql Service restart
    become: yes
    ansible.builtin.service:
     name: postgresql
     state: restarted
 • 03-02 playbook’u; mertdb isminde bir db oluşturacak,
 • 03-03 playbook’u; mertdb database için kullanıcı, şifre ve rol ataması gerçekleştirecek,
 • 03-04 playbook’u; yaratılan db ve detayları için pg_hba conf dosyasını dışarıdan erişilebilir hale getirecek (0.0.0.0/0 veya nereden erişmek istiyorsanız)
 • 03-05 playbook’u; postgresql servisini restart edecek,
03-01intallmain.yaml
#04-01changelastsetting.yaml
---
 - hosts: master
  become: yes
 - name : 04-02changepostgresqlconf
  import_playbook: 04-02changepostgresqlconf.yaml
 - name : 04-03service restart postgresql
  import_playbook: 03-05servicerestart.yaml
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3

04-01changelastsetting.yaml; 03-01intallmain.yaml dosyasında olduğu gibi sırası ile 2 playbook çalıştıracak, belirtilen playbookları inceleyelim;

#04-02changepostgresqlconf.yaml
---
 #create postgresql db for master
 - hosts: master
  become: yes
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3

  tasks:
   - name: File Create for regexp line postgresql conf file
    ansible.builtin.lineinfile:
     path: /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
     regexp: "#listen_addresses = 'localhost'"
     line: listen_addresses = '*'
#03-05servicerestart.yaml
---
 - hosts: master
  become: yes
  vars:
   ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3

  tasks:
   - name: Postgresql Service restart
    become: yes
    ansible.builtin.service:
     name: postgresql
     state: restarted
 • 04-02 playbook’u; postgresql/13/main/postgresql.conf içerisinde listen_address’i * olarak değişiriyor,
 • 03-05 playbook’u; postgresql servisini restart edecek,
04-01changelastsetting.yaml

Son olarak farklı bir hosttan test edelim;

TEST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.