Lync Server 2013 Kurulumu

LYNC 2013 KURULUM VE KONFİGURASYONU

 

Lync kurulumuna başlamadan önce bazı gereksinimlere ihtiyacımız var. Bunlar;

 1. Lync FE rolu kurulacak makinanın domaine katılmış olması gerekmektedir.
 2. Sunucunun bazı gereksinimlere ihtiyacı vardır. (Role, Feature)
 3. SilverLight kurulması gerekmektedir.

Ben sunucunun ismini lync olarak isimlendirdim ve domaine aldım.

Screenshot_1

 

Sanal sunucumuza Windows 2012 taktıktan sonra Windows PowerShell’i yönetici olarak çalıştırarak “ Install-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Windows-Identity-Foundation, Desktop-Experience, Telnet-Client, BITS -Source D:\sources\sxs –Restart ” komutunu yazıyoruz. D:\sources\sxs  yazan kısım iso dosyamızın hangi sürüce olduğunu göstermektedir. Bu sayede istenilen rollerin ve feature’ların kurulmlarını başlatıyoruz.

Screenshot_2

 

Rollerin kurulumu bittikten sonra sunucumuz kendini yeniden başlatacaktır. Sonrasında Silverlight kurulumunu yapıyoruz. Sonrasında Lync Server 2013 kurulumuna başlayabiliriz. Lync server 2013 iso’sunu sunucuya taktıktan sonra kurulum öncesinde C++’ın kurulması gerektiğini belirtmektedir. Yes diyerek C++ kurulumunu başlatıyoruz.

Screenshot_3.1

 

Lync 2013 kurulumuna başlamak için Install butonuna tıklıyoruz.

Screenshot_3.2

 

Lisans anlaşmasını kabul ediyoruz ve devam ediyoruz.

Screenshot_3.3

 

Biraz bekledikten sonra Kurulum sihirbazı karşımıza çıkmakta. Bu ekran içerisinde sırasıyla ;

 • Prepare Active Directory,
 • Prepare first Standart Edition Server,
 • Install Administrative Tools,
 • Install or Update Lync Server System

Adımlarını işleyeceğiz.

Screenshot_4

 

Prepare Active Directory linkini tıklayınız. Karşına gelen Ekranda “Prepare Schema” kısmında bulunan “Run” butona basınız böylece Lync kurulumu için şemanızı hazır duruma getirmiş olacaksınız.

Screenshot_5

 

İlgili komutlar sihirbaz tarafından tamamlanacaktır.İşlem durumunun completed olmasına dikkat edin. Eğer bir problem olursa kurulum adımlarını kontrol ediniz.“Finish” e basarak Şema yükseltme işlemini tamamlayınız.

Screenshot_6

 

 

Kurulumda bir tek forest olduğundan ötürü aşağıda görüldüğü üzere “Step 2″ kısmında bir sihirbaz bulunmamaktadır. Step 3 te bulunan “Prepare Current Forest” sihirbazını “Run”a basarak çalıştırınız.

Screenshot_5.1

 

Mevcut domain üzerinde kurulum yapılacaksa “Local Domain” kısmını seçiniz. Eğer mevcut Forest içerisinde başka bir domain altına Lync kurulumu yapacaksanız “Domain FQDN” i seçip ilgili domaini yazınız.

Screenshot_8

 

Kurulum tamamlandıktan sonra Finish’e basarak sihirbazı sonlandırınız.

Screenshot_9

 

Kuruluma devam edebilmek için Administrator veya bir başka kullanıcının CSAdministrator ve RTCUniversalServerAdmin gruplarına alınması gerekmektedir. Screenshot_11 Screenshot_12 Screenshot_13

 

———————————————————————————————

Şema yükseltme işlemi başarılı bir şekilde sonlandırıldıktan sonra “Prepare first Standart Edition Server” linkini tıklayınız.

012714_0604_AdmAdmLync14

 

Standart sürüm kurulumunda SQL Server 2012 Express Edition otomatik olarak kurulacaktır. Kuruluma devam edebilmeniz için sunucu üzerinde yönetici haklarına sahip olmanız gerekmektedir. “Next” e basarak kurulumu başlatınız.

012714_0604_AdmAdmLync15

 

Kurulum tamamlandıktan sonra next’e tıklayınız. Arzu ederseniz “View Log” kısmına tıklayarak kurulum adımlarını görebilirsiniz.

012714_0604_AdmAdmLync17

 

Bir sonraki kısım ise “Install” Administrative Tools kısmıdır. Bu linki tıklayarak kuruluma başlayınız.

012714_0604_AdmAdmLync18

 

Kurulum tamamlandıktan sonra Lync Server Topology Builder’i açınız.

Screenshot_14

 

Henüz yapında bir topoloji olmadığından ötürü “New Topology” kısmını tıklayınız ve “OK” butonuna basarak devam ediniz.

Screenshot_15

 

Topoloji dosyasının kaydedileceği yeri ve ismini belirtiniz. “Save” butonuna basınız.

Screenshot_16

 

İlk ekranda kurulacak domaininizi yazınız ve “Next”e basınız.

Screenshot_17

 

Eğer başka bir SIP domaini de eklemek isterseniz bu bilgileri girebilirsiniz. Biz  tek domain kullanıldığımızdan dolayı boş geçiyoruz.

Screenshot_18

 

Siteniz için bir ad ve açıklama giriniz. “Next”e basınız.

Screenshot_19

 

Adres bilgilerini giriniz ve “Next”e basınız.

Screenshot_20

 

Gerekli tanımlamaların birinci kısmı bitti. “Finish” e basınız. İkinci kısma geçmek için “Open the New Frond End Wizard when this wizard close” kısmı işaretli kalsın.

Screenshot_21

 

Frond End yapılandırma sihirbazı başlayacaktır. “Next”e basarak devam ediniz.

Screenshot_22

 

Frond End olarak kurulum yapacağınız mevcut sunucunun FQDN adresini giriniz. Biz standart kurulum yapacağız.

Screenshot_23

 

Özellikler kısmında yapınızda kullanmak istediğiniz özellikleri işaretlemeniz gerekir.

Conferencing (Lync araması, video görüşmeleri, ekran vs ), Enterprise Voice (Lync ile santral entegrasyonu)

Call Admission Control ( Bandwith kullanımını optimize etmek), Archiving (Görüşmelerin SQL üzerinde arşivlenmesi), Monitoring (Yazışma ve görüşmelerin monitör edilmesi ve raporların oluşturulması)

Enterprise Voice özelliğini işaretlediğimizden ötürü Mediation Server’ında yapıda olması gerekiyor. Mediation Server yapınızda bağlayacağınız Voice Gateway ile aranızdaki ses kalitesini düzenleyen özelliktir.

Screenshot_24

 

Prepare first Standart Edition Server kısmında oluşturulan SQL instance ı burada otomatik olarak geliyor. “Next”e basarak devam ediniz.

Screenshot_25

 

İlgili dosyalar ve bazı veri tabanları için bir paylaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı sunucu üzerinde bunu oluşturabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken kısım oluşturulan klasördeki yetkilerdir.

Screenshot_26

 

C:\share ismindeki dosyaya bazı gruplara alınması gerekmektedir fakat sorun çıkartabilmektedir.

Screenshot_28 Screenshot_29

 

Lync’iniz için bir dış FQDN giriniz ve “Next”e basarak devam ediniz.

Screenshot_27

 

Yapınızda Office Web Apps varsa “Associate pool with an Office Web Apps Server” kısmını seçmeniz gerekir. Biz Office Web Apps kullanılmamıştır. Bu sebeple “Finish” e basarak topolojinizi bitiriniz.

Screenshot_31

 

Topoloji oluşturulduktan sonra sıra topolojiyi paylaşmakta. Publish Topology seçilerek devam ediniz.

Screenshot_32

 

 

Next’e basarak devam ediniz.

Screenshot_33

 

Burada Central Managment Server’ı seçilir. Next’e basarak ilerleyebilirsiniz. Dilerseniz Advenced butonuna tıklayarak sql server el ile gösterilebilir fakat ben buna gerek duymadım.

Screenshot_34

 

Topoloji başarılı bir  şekilde yayımlandı. Eğer burada hata alırsanız, share klasörünün yetkilerini kontrol ediniz veya sql server kısmını el ile gösteriniz.

Screenshot_35

 

Topoloji yayınlandıktan sonra Lync Server kurulumana geçebiliriz. Deployment Wizard üzerinde Install or Update Lync Server System linkine tıklayınız. Sonrasında açılan pencerede, Install Local Configuration Store kısmındaki Run’a tıklayınız.

Screenshot_36

 

Local store’u kurmak için en üstteki seçenek seçilerek devam edilir. Kurulum biraz uzun sürebilir. Bu aşamada Rtc instance’lar kurulacaktır. Kurulum bittikten sonra Completed tıklanır.

Screenshot_37

 

Tam bu sırada Doiman Controller makinasına gidilerek bazı dns kayıtları açılması gerekmektedir. Açtığımız dns kayıtları topoloji sırasında seçtiğimiz özelliklerden dolayı gerekmektedir.

 • Admin
 • Dialin
 • Meet
 • Ve son olarak srv kayıtlarıının oluşması gerekmektedir.

Screenshot_38

 

Admin // (lync sunucusunun ip adresi)

Meet // (lync sunucusunun ip adresi)

Dialin  // (lync sunucusunun ip adresi)

 

Not: Srv Kaydı; Dns\Other New Records\Service Localtion(SRV)

Domain: _sipinternaltls

Protocol:_tcp

Port:5063

Host: lync.kirathane.com

Screenshot_39 Screenshot_40 Screenshot_41  Screenshot_42Screenshot_43 Screenshot_44

 

İnstall local configuraiton Storen bittikten sonra Step 2’e geçiniz. Bu aşamada Lync Local Instance kurulumu yapılacaktır. Kurulum bittikten sonra Step 3’e geçerek sertifika isteğinde bulunacağız.

Screenshot_45

 

Default seçili iken sertifika isteğinde bulunmak için Request’e tıklanır.

Screenshot_46

 

Biz Dc üzerine sertifika rolünü kurmuştuk. Burada otomatik olarak certification authority rolü yüklü server’ı bulsun işaretlenir.

012714_0604_AdmAdmLync57

 

Sertifika için bir şifre belirleyebiliriz. Buna gerek duymuyorum

Screenshot_47

 

Bir template kullanılacaksa belirtilir. Biz next’e tıklıyoruz.

Screenshot_48

 

Sertifika için bir isim belirtiyoruz.

Screenshot_49

 

Organizasyonu belirtiyoruz.

Screenshot_50

 

İletişim bilgilerini belirtiyoruz.

Screenshot_51

 

Sertifika için oluşturulacak Subject name’leri göstermektedir. Next’e tıklıyoruz.

Screenshot_52

 

Mevcut Sip domaini seçilir.

Screenshot_53

 

Başka bir alternative isim eklemek isterseniz burada ekleyebilirsiniz. Biz eklemeden devam ediyoruz.

Screenshot_54

 

Özet kısmında sertifik ile ilgili bilgileri kontrol ediyoruz. Problem yok ise devam ediyoruz

Screenshot_55

 

Komut çalıştıktan sonra Next’e basarak sertifikayı isteyebiliriz.

Screenshot_56

 

CA tarafından hazır hale getirilen sertifika kullanılabilir durumdadır. Asing this certificate to Lync Server certificate usages seçilerek tamamlanır.

Screenshot_57

 

Next’e tıklayarak devam ediniz.

Screenshot_58

 

Sertifika ile ilgili özet ekranı göstermektedir. Doğru ise next’e basarak devam ediniz.

Screenshot_63

 

Sertifika atama işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Finish’e basarak işlemi tamamlamaktayız.

Screenshot_65

 

Görüldüğü gibi başarıyla sertifika alınmıştır. Şimdi OauthTokenIssuer seçilerek Asing’a tıklanır

Screenshot_61

 

Elimizde bir sertifika olduğundan tekrardan istekte bulunmadan Atama işlemi yapıyoruz.Next’e basarak devam ediyoruz.

Screenshot_62

 

Next’e basarak ilerliyoruz.

Screenshot_63

 

Sertifikamızı görmekteyiz. Next’e basıyoruz.

Screenshot_64

 

Finish’e basarak tamamlıyoruz.

Screenshot_65

 

Gördüğümüz gibi sertifika işlemimiz tamamlandı.

Screenshot_66

 

Şimdi Start Service diyerek Lync servislerini başlatıyoruz.

Screenshot_67

 

Finish’e basarak işlemi tamamlıyoruz

Screenshot_68

 

Lync Server Control Panel’e giriyoruz.

Screenshot_69

 

Hiçbir problem almazsak şuanda bu ekran karşımıza çıkacaktır. User tabına gelerek lync hesabı olması istediğimiz kullanıcıları burada aktif etmeliyiz.

Screenshot_70

 

Bu kısımda Add’e tıklayarak Kullanıcılarımızı seçmeliyiz.

Screenshot_71

 

Kullanıcının adını yazarak find’a tıklayabilir, ldap üzerinde query yazılarak tüm domain kullanıcılarını aktif edebilirsiniz.Kullanıcı bulunduktan sonra ok’a basınız.

Screenshot_72

 

Kullanıcılar seçildikten sonra Assions User to a pool’dan Lync sunucumuz seçilmesi gerekmektedir. Bizim yapımızda Exchange Server olduğundan bu şekilde kullanıcıları ekleyebiliriz. Eğer yapıda Exchange server olmasaydı User user’s email addres yerine Use the user principal name (UPN)  seçilerek kulanıcı ismine göre hesap açılabilirdi. Kullanıcı seçim işlemi bittikten sonra Enable butonuna tıklanır.

Screenshot_73

 

Test amaçlı 2 client makinasına Microsoft Lync kurulumu yaptktan sonra oturum açıyoruz.

Screenshot_74

 

Gördüğümüz gibi aktif olan hesaplara şuandan itibaren yazabilir, ekran paylaştırabilir, sesli veya görüntülü arama yapabiliriz.

Screenshot_75

“Lync Server 2013 Kurulumu” için 4 yorum

 1. Merhaba Dediklerinizi Birebir Uyguladım Fakat Topology’i puplic ederken hata alıyorum sureklı bana yardımcı olabilir misiniz ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.