k8s init container // php to nginx public volume

 • Bu icerikte kubernetes uzerindeki php ve nginx podlari, nginx sidecar olacak sekilde konfigure edilmistir,
 • Fakat uygulmanin php icerisindeki css dosyalarına ulasması gerekmektedir,
 • Sidecar olarak deploy edilen podlar arasında ilgili alani volume olarak baglanmistir,
 • Bu islem icin, init container kullanılmistir,

Ozetle init container’in bu stratejideki gorevi php uzerindeki css dosyasının bulundugu dizini kendi uzerinde /tmp/X alanında yada sizin belirleyeceginiz herhangi bir alanda rsync ile dosyaları kopyalamasi, init container’a baglanan volume uzerine esitlemesi olarak tanımlayabiliriz. Sonrasında bu volume’u nginx uzerine baglayarak ilgili alandaki css dosyasına erismesini saglayacagiz.

Helm kullanarak olusturdugum chart uzerinde asagidaki dosyalarda degisiklikler yapilmistir,

 1. helmchartfolder/values.yaml ##helm chart’inin values.yaml dosyasi
 2. helmchartfolder/template/volumes/public.yaml ##bu dosya eklenecek
 3. helmchartfolder/template/deployment.yaml ##initcontainer’in ve deployment’in yapılan degisiklikleri alabilmesi icin bu dosyada editleme yapilacak,
 4. init container icinde calisacak script’i istediginiz alanda barındırabilirsiniz,

İlgili dosyalara erişmek için aşağıdaki repoyu kullanabilirsiniz;

https://github.com/mertyakan/k8s-init-container

Klasor agaci asagidaki gibi; bu makalede anlatilan konu disindaki diger dosyalari gormezden geliniz,

├── app
│   ├── Chart.lock
│   ├── Chart.yaml
│   ├── charts
│   │   ├── common-1.10.4.tgz
│   │   ├── elasticsearch-7.16.3.tgz
│   │   └── mysql-8.8.23.tgz
│   ├── templates
│   │   ├── NOTES.txt
│   │   ├── _helpers.tpl
│   │   ├── configmaps
│   │   │   └── configmaps.yaml
│   │   ├── deployment.yaml
│   │   ├── hpa.yaml
│   │   ├── ingress.yaml
│   │   ├── secret.yaml
│   │   ├── service.yaml
│   │   ├── serviceaccount.yaml
│   │   ├── tests
│   │   │   └── test-connection.yaml
│   │   └── volumes
│   │     └── public.yaml
│   └── values.yaml
└── externalConfigs
  ├── envVars
  │   └── envVars
  ├── mysql
  │   └── mysql-values.yaml
  ├── nginx
  │   ├── default.conf
  │   ├── nginx.conf
  │   └── nginx.conf.sample
  └── scripts
    └── init_command.sh 

1. values.yaml

persistence:
 enabled: true
 extraVolumeClaims:
  public:
   storageClass: px-sharedv4-sc
   accessMode: ReadWriteMany
   size: 2Gi
   
extraVolumes:
 - name: public
  persistentVolumeClaim:
   claimName: public   
   
sidecars:
 - name: nginx
  image: image/m2:latest
  volumeMounts:
  - mountPath: /var/www/html/public
   name: public   

initContainers:

 - name: sync-volume
  image: "{{ .Values.image.repository }}:{{ .Values.image.tag }}"
  securityContext:
   runAsUser: 0
  command: ["/bin/sh"]
  args:
  - -c
  - |
   {{- if .Values.externalConfigs.scripts.init_command_sh }}
   {{ tpl .Values.externalConfigs.scripts.init_command_sh . | nindent 4 }}
   {{- end }}

  volumeMounts:
   - name: public
    mountPath: /tmp/public

2. volumes/public.yaml

{{- if and .Values.persistence.enabled }}
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: public
 labels: {{- include "common.labels.standard" . | nindent 4 }}
  {{- if .Values.commonLabels }}
  {{- include "common.tplvalues.render" ( dict "value" .Values.commonLabels "context" $ ) | nindent 4 }}
  {{- end }}
 {{- if .Values.commonAnnotations }}
 annotations: {{- include "common.tplvalues.render" ( dict "value" .Values.commonAnnotations "context" $ ) | nindent 4 }}
 {{- end }}
spec:
 {{- if .Values.persistence.hostPath }}
 storageClassName: ""
 {{- else }}
 storageClassName: {{ .Values.persistence.extraVolumeClaims.public.storageClass }}
 {{- end }}

 accessModes:
  - {{ .Values.persistence.extraVolumeClaims.public.accessMode | quote }}
 resources:
  requests:
   storage: {{ .Values.persistence.extraVolumeClaims.public.size | quote }}
{{- end -}}

3. template/deployment.yaml

spec:
   {{- with .Values.initContainers }}
   initContainers:
   {{- include "common.tplvalues.render" ( dict "value" . "context" $ ) | nindent 8}}
   {{- end }}

4. init_command.sh

/bin/bash <<'EOF'
rsync -avc /var/www/html/public/ /tmp/public/
EOF

helm install command;

helm upgrade --install --create-namespace -n mert-akeneo mert-akeneo akeneo/ --set ingress.enabled=false --set-file externalConfigs.nginx.nginx_conf=externalConfigs/nginx/nginx.conf --set-file externalConfigs.nginx.nginx_conf_sample=externalConfigs/nginx/nginx.conf.sample --set-file externalConfigs.nginx.default_conf=externalConfigs/nginx/default.conf,externalConfigs.envVars.envVars=externalConfigs/envVars/envVars,externalConfigs.scripts.init_command_sh=externalConfigs/scripts/init_command.sh -f externalConfigs/mysql/mysql-values.yaml

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.