Bitnami Nginx – cloneStaticSiteFromGit

Merhaba, bitnami nginx parametrelerinde clone static site from git ifadesini gözlemleyebilirsiniz. Basit bir deneme yapıp beraber inceleme yapalım,

https://github.com/bitnami/charts/tree/main/bitnami/nginx

Nginx ile berlirteceğim bir dizini indirilebilir hale getiren bir repo kullanacağım.

Fakat forkladığım reponun içerisinde ihtiyacım olmayan hiçbir dosyayı almayacağım. ( Örn: default.conf, dockerfile gibi.) Dosyalara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. https://github.com/mertyakan/nginx-file-browser/

Bitnami nginx için values.yaml içerisini aşağıdaki gibi doldurabilirsiniz;

podAnnotations:
 kubectl.kubernetes.io/default-container: nginx

cloneStaticSiteFromGit:
 enabled: true
 repository: https://github.com/mertyakan/nginx-file-browser.git
 branch: main
 interval: 6000
 gitSync:
  command:
   - /bin/bash
   - -ec
   - |
    [[ -f "/opt/bitnami/scripts/git/entrypoint.sh" ]] && source "/opt/bitnami/scripts/git/entrypoint.sh"
    while true; do
      cd /app && git config --global --add safe.directory /app && git pull origin main
      sleep 6000
    done

containerPorts:
 http: 8090

serverBlock: |-
 server {
  listen 8090;
  root /app/;
  index index.html index.htm;

  location /n98/ {
   alias /n98/;
   index __i;

   autoindex on;
   autoindex_format json;
   disable_symlinks off;
  }
  location / {
   root /app/;
  }
 }

extraDeploy:
 - |
  apiVersion: v1
  kind: PersistentVolumeClaim
  metadata:
   name: n98
  spec:
   accessModes:
   - ReadWriteMany
   resources:
    requests:
     storage: 4Gi
   storageClassName: px-sharedv4-sc

extraVolumes:
 - name: n98
  persistentVolumeClaim:
   claimName: n98

extraVolumeMounts:
 - mountPath: /n98
  name: n98

Sonrasında helm ile deploy edebilirsiniz;

helm upgrade --install mert-n98 oci://registry-1.docker.io/bitnamicharts/nginx -f values.yaml

Port yönlendirmesi yaparak veya ingress tanımlayarak inceleme yapabilirsiniz. Oluşturulan pvc’nin mount olduğunu kontrol edebilirsiniz.

fatal: detected dubious ownership in repository at ‘/app’ hatası

01 Kasım 2023

Nginx açılacağı sırasında aşağıdaki gibi bir hata görebilirsiniz;

Git config safe.directory set etmemizi istiyor fakat default olarak eklenebilecek bir yer göremedim.

git config --global --add safe.directory /app

Bunun için values.yaml içerisindeki cloneStaticSite alanını aşağıdaki gibi değiştirmek gerekiyor.

cloneStaticSiteFromGit:
 enabled: true
 repository: https://github.com/mertyakan/nginx-file-browser.git
 branch: main
 interval: 6000
 gitSync:
  command:
   - /bin/bash
   - -ec
   - |
    [[ -f "/opt/bitnami/scripts/git/entrypoint.sh" ]] && source "/opt/bitnami/scripts/git/entrypoint.sh"
    while true; do
      cd /app && git config --global --add safe.directory /app && git pull origin main
      sleep 6000
    done

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.