Argo CD & Workflow | Google SSO

Bir süre önce deployment yönetimi için argo’ya geçiş yaptık. Henüz testlerimiz devam ederken SSO konusunu da gündeme getirdik.

Argo’yu sso ile bağlamak için ürün araştırırken çokça Okta gördüm. Fakat testler, başlangıç ve genel süreçte kullanıcı başı 1-2$ ödemeyi gereksiz gördük.

Google 50 kullanıcıya kadar herhangi bir ücret talep etmiyor.

https://cloud.google.com/identity/pricing

ArgoCD SSO

Kurulumu helm ile yapacağım. Dökümantasyonda bazı bölümler karışık kısaca özetleyelim.

https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/operator-manual/user-management/

Entegrasyon için birden çok yol olduğunu görüyoruz;

There are three different ways to integrate Argo CD login with your Google Workspace users. Generally the OpenID Connect (oidc) method would be the recommended way of doing this integration (and easier, as well...), but depending on your needs, you may choose a different option.

Argo CD özelinde google hesaplarındaki grup bilgisini çekemedim. Bu konu ile ilgili bir çok case var. Çalışmalarımız devam ediyor, ek bir makale yayınlamayı düşünüyoruz. Yetkilendirmeyi şimdilik kişilerin mail adresleri ile gerçekleştireceğiz.

cloud.google.com üzerinde OAuth content screen oluşturuyoruz. Kurulum adımları için bu linki takip edebilirsiniz.

https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/operator-manual/user-management/google/#openid-connect-using-dex

Oluşturulan screen için client id ayarlarını gerçekleştiriyoruz. https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/operator-manual/user-management/google/#configure-a-new-oauth-client-id

Configmap üzerinde dex.config ayarlarını ve helm values için gerekli diğer tüm ayarlar aşağıdaki gibi;

En alttaki extraobject workflow için;

configs:
 cm:
  url: https://gitops-sso.mnmedya.com
  admin.enabled: true
  dex.config: |
   staticClients:
   - id: 30--
    name: argo-sso-wf
    redirectURIs:
     - https://gitops-sso-wf.mnmedya.com/oauth2/callback
    secretEnv: ARGO_WORKFLOWS_SSO_CLIENT_SECRET
   logger:
    level: debug
    format: json
   connectors:
   - type: oidc
    id: google
    name: Google
    config:
     redirectURI: https://gitops-sso.mnmedya.com/api/dex/callback
     issuer: https://accounts.google.com
     clientID: 30----
     clientSecret: GOC----
     adminEmail: sm@mnm.com.tr

###rbac configuration
 params:
  server.insecure: true
  dexserver.disable.tls: true
 rbac:
  scopes: '[email]'
  policy.default: role:readonly
  policy.csv: |
   p, role:org-admin, *, *, */*, allow
   p, role:developer, applications, sync, magento/*, allow
   p, role:developer, applications, sync, product/*, allow

   g, developer@mnm.com.tr, role:developer
   g, mert@mnm.com.tr, role:org-admin
###rbac configuration

dex:
 enabled: true
 env:
  - name: ARGO_WORKFLOWS_SSO_CLIENT_SECRET
   valueFrom:
    secretKeyRef:
     name: argo-workflows-sso
     key: client-secret

server:
 autoscaling:
  enabled: true
  minReplicas: 2

 ingress:
  enabled: true
  https: true
  ingressClassName: "nginx"
  hosts:
   - gitops-sso.mnmedya.com
  annotations:
   nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "true"
   nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-passthrough: "true"

###wf
extraObjects:
 # sso
 - apiVersion: v1
  kind: Secret
  metadata:
   name: argo-workflows-sso
   labels:
    app.kubernetes.io/part-of: argocd
  data:
   client-id: MzA0O-
   client-secret: R0--

Helm ile deploy için;

helm upgrade --install argo-cd argo-cd/argo-cd -n gitops -f values.yaml && kubectl rollout restart deployment -n gitops argo-cd-argocd-applicationset-controller argo-cd-argocd-dex-server argo-cd-argocd-notifications-controller argo-cd-argocd-redis argo-cd-argocd-repo-server argo-cd-argocd-server

Argo Workflow SSO

Dökümantasyonu takip ettimizde; https://argoproj.github.io/argo-workflows/argo-server-sso/#argo-server-sso

Helmin yeteneklerini kullanarak dökümanda istenen secretları extraobject olarak ekliyoruz, auth mode sso olacak,

Workflow’a erişilmek istendiğinde her kullanıcının servis account ile ilişlisi olması gerek bunun için; https://argoproj.github.io/argo-workflows/argo-server-sso/#recommended-usage

server:
 extraArgs:
  - --auth-mode=sso
 serviceType: LoadBalancer
 serviceAnnotations:
  metallb.universe.tf/address-pool: "staging-gitops-wf-pool"

 secure: true
 sso:
  enabled: true
  scopes:
  - email
  rbac:
   enabled: true
  issuer: "https://gitops-sso.mnmedya.com/api/dex"
  sessionExpiry: 240h
  redirectUrl: "https://gitops-sso-wf.mnmedya.com/oauth2/callback"
  clientId:
   name: client-id-secret
   key: client-id-key
  clientSecret:
   name: client-secret-secret
   key: client-secret-key

 ingress:
  enabled: true
  annotations:
   kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
   nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: https
   cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-staging
  hosts:
   - gitops-sso-wf.mnmedya.com
  tls:
  - hosts:
    - '*.mnmedya.com'
   secretName: tls-secret

extraObjects:
 - |
  apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
  kind: ClusterRole
  metadata:
   name: argo-workflows-ui
  rules:
  - apiGroups:
   - argoproj.io
   resources:
   - "cronworkflows"
   - "eventbus"
   - "eventsources"
   - "sensors"
   - "workflows"
   - "workflowtemplates"
   - "workflowartifactgctasks"
   - "workfloweventbindings"
   - "workflowtaskresults"
   - "workflowtasksets"
   verbs:
   - "list"
   - "get"
   - "watch"
  - apiGroups:
   - ""
   resources:
   - "pods"
   - "pods/log"
   verbs:
   - "get"
   - "list"
   - "logs"
   - "watch"

 - |
  apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
  kind: ClusterRoleBinding
  metadata:
   name: argo-workflows-ui
  roleRef:
   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
   kind: ClusterRole
   name: argo-workflows-ui
  subjects:
  - kind: ServiceAccount
   name: argo-workflows-ui
   namespace: gitops-wf

 - |
  apiVersion: v1
  kind: Secret
  metadata:
   name: argo-workflows-ui-sa-token
   annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: argo-workflows-ui
  type: kubernetes.io/service-account-token

 - |
  apiVersion: v1
  kind: ServiceAccount
  metadata:
   name: argo-workflows-ui
   annotations:
    workflows.argoproj.io/rbac-rule: "true"
    workflows.argoproj.io/rbac-rule-precedence: "0"

 # sso
 - |
  apiVersion: v1
  kind: Secret
  metadata:
   name: argo-workflows-sso
  data:
   client-id: Mz--
   client-secret: R0--

 # sso
 - |
  apiVersion: v1
  data:
   client-id-key: Mz--
  kind: Secret
  metadata:
   name: client-id-secret
  type: Opaque

 # sso
 - |
  apiVersion: v1
  data:
   client-secret-key: R0--
  kind: Secret
  metadata:
   name: client-secret-secret
  type: Opaque

Helm ile deploy için;

helm upgrade --install argo-wf argo/argo-workflows -n gitops-wf -f values.yaml && kubectl rollout restart deployment -n gitops-wf argo-wf-argo-workflows-server argo-wf-argo-workflows-workflow-controller

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.